<

Til orientering til jer i Reberbanegade 39, der har haft vandskade i opgangen25-03-2019 - 21:34

- Vandskaden blev umiddelbart efter skadens opståen anmeldt til ejerforeningens forsikringsselskab - Købstædernes Forsikring.

Fra anmeldelsestidspunktet bliver det videre forløb helt og holdent overtaget af forsikringsselskabet og det skadesservicefirma, de har valgt at bruge. Ejerforeningen og CEJ Ejendomsadministration, må i den forbindelse herefter INTET FORETAGE SIG vedr. skaden og udbedring af denne.


 

- Derfor skal al henvendelse i den forbindelse ske til Købstædernes Forsikring og/eller Cura Skadesservice, hvor henvendelse kan ske til:


 

Cura v/Jerzy Wroblewski

Valhøjs Allé 160 B

DK-2610 Rødovre.

Tlf.+45 41 777 780

Mobil +45 41 777 787

Mail: jaw@curaskade.dk

Hoved mail: cura@curaskade.dk

Se alle nyheder <